Dlouhodobý majetek_test č. 2

No Description

PEFRA, a.s. byla založena dne 3.12.2014 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 6.1.2015. Společnost měla ke dni svého založení v návrhu na zápis do obchodního rejstříku uveden základní kapitál ve výši 5 000 000 Kč. Této částce odpovídal i vklad na běžném účtu. Se založením společnosti byly před jejím vznikem spojeny následující zřizovací výdaje (celkem ve výši 90 000): VPD - správní poplatky 15 000 Kč PFA - právnické služby 10 000 Kč PFA - výtisk akcií 50 000 Kč PFA - pronájem sálu pro valnou hromadu 10 000 Kč VPD - poštovné 5 000 Kč

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+